Đổi Port Remote Desktop Protocol (RDP)

Ngày: 16/03/2018
Số lần đọc: 406
Hướng dẫn đổi Port RDP nhằm mục đích tăng cường bảo mật hơn

Chúng ta có thể thay đổi Port remote desktop cho Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 và Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016  thay vì sử dụng port 3389 theo mặc định. Việc thay đổi port sẽ tăng cao tính bảo mật và cá nhân hóa cho người dùng hơn. Để thay đổi port, chúng ta làm như sau:

1. Mở Registry Editor. (Vào nút start, chọn Run rồi gõ lệnh Regedit)

2. Nhấn vào thư mục theo đường dẫn bên dưới:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

3. Nhấn đúp chuột vào dòng PortNumber ở bên phải, sau đó kích chuột vào tùy chọn Decimal, nhập port cần thay đổi vào ô có hiển thị số 3389.

4. Gõ cổng mới vào và sau đó nhấn OK

5. Đóng cửa sổ regedit lại

6. Tiến hành khởi động lại máy. Lúc này, Port remote desktop đã được thay đổi, khi remote desktop, bạn cần nhập thêm port vào đằng sau IP của máy tính cần remote. Ví dụ: 27.118.20.250:6060 (6060 là port remote đã thay đổi)

Thẻ: RDP , remote desktop , change port

Hỗ trợ trực tuyến


Bạn vui lòng điền các thông tin cá nhân để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách hiệu quả nhất

Chào bạn! Vui lòng để lại lời nhắn để VLS có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.