Những điểm mới của luật thuế từ 01/07/2016

Ngày: 22/08/2016
Số lần đọc: 1,365
Ngày 04/06/2016 quốc hội thông qua một loạt các luật mới có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016 trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 04/06/2016 quốc hội thông qua một loạt các luật mới có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016  trên nhiều lĩnh vực, trong đó tiêu biểu là luật quản lý thuế số 106/2016/QH13.

Luật quản lý thuế này đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới so với  các luật quản lý thuế trước đây, trong đó phải kể đến những điểm mới tiêu biểu:

1, Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

+Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật.

+Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

2, Về các trường hợp được hoàn thuế GTGT:

Bãi bỏ trường hợp được hoàn thuế GTGT: Trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế

+ Bổ sung thêm quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;

b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

+ Bổ sung thêm quy định về trường hợp hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong kì doanh nghiệp có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

3, Về tỷ lệ tính lãi phạt chậm nộp: Một tin vui với doanh nghiệp là tỷ lệ tính lãi phạt chậm nộp là 0,03%ngày/số tiền chậm nộp.

Trên đây là toàn bộ những thay đổi về luật thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 mà kế toán cũng như chủ doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời để áp dụng vào doanh nghiệp mình trong các trường hợp cụ thể.

(Nguồn: Internet)

Thẻ:

Hỗ trợ trực tuyến


Bạn vui lòng điền các thông tin cá nhân để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách hiệu quả nhất

Chào bạn! Vui lòng để lại lời nhắn để VLS có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.
月子阶段,这个时候是乳房二次发育的黄金时期丰胸产品,在哺乳期间采用科学的方法配合丰胸运动,就能让胸部丰满结识产后丰胸产品,有效防止下垂、松弛等问题的发生。最后就是在宝宝断奶之后粉嫩公主酒酿蛋,这时就能采用产品,来辅助丰胸的实现了丰胸酒酿蛋